Heading 1

SKINBASED™-KUVAKILPAILUN SÄÄNNÖT

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää OAC Finland Oy (jäljempänä OAC).

 

OSALLISTUMISAIKA

Kilpailuun osallistumisaika alkaa tiistaina 1.2.2022 ja päättyy maanantaina 14.2.2022 klo 23.59.

 

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

 

Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka noudattavat kilpailun sääntöjä sekä täyttävät Instagramin yleiset käyttöehdot. OAC:n edustajat ja työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva omasta Mo-hairy Skinbased™ -hetkestä ja jakamalla se Instagramiin tunnisteella #mohairymoments2022. Osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen. Kilpailuun voi osallistua useammalla kuvalla. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun osallistumiseen. Osallistuja vastaa kuvien sisällöstä ja niiden sopivuudesta.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kilpailussa tunnisteella #mohairymoments2022 jaettuja kuvia kilpailuun liittyvässä viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua ja sen sääntöjä koskeviin muutoksiin.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

PALKINTO JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN

 

OAC-tiimi valitsee kilpailuajan puitteissa osallistuneiden joukosta parhaan Instagram-kuvan, joka voittaa Skinbased™-pipon. Palkinnon arvo on 35 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. OAC toimittaa palkinnon voittajalle mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen.

 

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti kuvakilpailun voitosta sekä voiton vastaanottamista koskevista ohjeista Instagram-viestillä. Palkinnon voittajan on vahvistettava voittonsa vastaamalla viestiin. Voittajan nimi julkaistaan, kun voittaja on vahvistanut voittonsa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

 

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu säännöissä mainittuun palkintoon ja sen arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä, jotka esimerkiksi estävät osallistumisen kilpailuun. Kilpailun järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

 

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin. Jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta.

TIETOSUOJA

Kilpailun järjestäjä ei kerää kilpailuun liittyen mitään tietoja osallistujista erilliseen tietokantaan. Voittajan tunnistaminen tehdään osallistumiskanavan tarjoamien käyttäjäprofiiliin liittyvien julkisten tietojen perusteella. Voittajan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.